Technické dozory staveb Praha

Technické dozory staveb

Náplní práce technického dozoru investora („TDI“) je zejména kontrola realizace prací a dodávek stavebních společností, stavebních řemesel a ostatních stavebních dělníků podílejících se na stavbě či rekonstrukci daného objektu. Technický dozor investora se účastní přejímacích řízení s dodavateli investora, jednání s projektantem investora a s příslušnými orgány státní správy.

Prací technického dozoru investora je ohlídat dodržování postupu prací v souladu s vydaným stavebním povolení a platnou stavební dokumentací, dodržování platných technických norem „ČSN“ a dodržování smluvních podmínek mezi investorem a dodavatelem stavby. TDI je účastníkem stavebního procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou legislativou.

V poslední řadě technický dozor investora kontroluje financování stavby, kontroluje dílčí rozpracovanost a podklady k fakturacím vystavené dodavatelem investora a to včetně posouzení požadovaných víceprací a nutnost jejich provedení. Výsledkem činností technického dozoru investora je úspora času a peněz investora.

Naše služby

Administrativní úkony

Svěřte veškeré administrativní úkony do rukou profesionálů, kteří šetří Váš čas a finance.

Práce v terénu a na stavbě

Postaráme se o kompletní dozor nad stavbou, plnění harmonogramu a čerpání rozpočtu stavby.

Položkové stavební rozpočty

Vypracujeme pro Vás položkový rozpočet stavby na míru a posoudíme nabídky cen dodavatelů.

Právní servis

Ověříme věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů vystavených zhotovitelem.

ZAJÍMAJÍ VÁS NAŠE DALŠÍ SLUŽBY?

ČÍST VÍCE

Dozorujeme stavby

Technický dozor investora

Stavební dozor

Autorský dozor

Koordinátor BOZP

O nás

Naše společnost je zaměřena na stavební poradenství, dozorování staveb, stavební rozpočty, stavební právo, ekonomii staveb a přidružené služby a profese ve stavebnictví včetně zajištění odborných a znaleckých posudků a projekčních prací.

Naše služby jsou určeny jak pro stavebníky a investory, tak pro stavební firmy, výrobce a dodavatele stavebního materiálu a samozřejmě i pro živnostníky podnikající ve stavebnictví.

Náš tým tvoří profesionálové s dlouholetou praxí v odboru, specialisté se zaměřením na pozemní stavby, dřevěné stavby, statiku, rekonstrukce, dřevěné konstrukce a historické budovy, odborníci na stavební a obchodní právo, specialisté na ekonomii staveb a soudními znalci v oboru.

NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT

Kontakt