BOZP

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
nutná povinnost zadavatelů staveb

Činnost koordinátora se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento zákon ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) povinnost koordinátora zajistit a vše řádně ohlásit na příslušný OIP (Oblastní inspektorát práce).

Zpracování plánu BOZP a ohlášení prací na Oblastním inspektorátu práce

Pro zadavatele stavby zpracujeme:

  • Plán BOZP podle platných zákonů a to zejména zákona č. 309/2006 Sb.
  • Plán BOZP Vám zpracujeme pro potřebu stavební dokumentace, ale především pro potřebu realizace stavebního díla.
  • připravíme za investora Oznámení o zahájení prací a dle dohody odešleme na příslušný OIP (Oblastní inspektorát práce).

Koordinace prací v průběhu výstavby a pravidelné kontroly staveniště

Pro zadavatele dále provádíme při realizaci díla:

  • Koordinace aktuálních zhotovitelů na stavbě.
  • Organizace kontrolních dnů na stavbě.
  • Pravidelné písemné výstupy z kontrolních dnů vč. fotodokumentace
  • Spolupracujeme se stavebním dozorem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi

NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT

Kontakt