Projektové řízení staveb

Zastoupení klienta

Projektové řízení staveb je vhodné jak pro menší, tak pro velké stavební projekty jednotlivců, developerů a investičních skupin. Klienta zastupujeme na základě uzavřené příkazní smlouvy.

Kompletní servis

Zajistíme kompletní rozplánování postupu stavby a řízené investice do stavby. Projektové řízení Vám zajistí nejen časovou a finanční úsporu. S námi budete řídit své projekty efektivně.

Předprojektová příprava

 • konzultace vhodnosti záměru
 • odhad nákladů
 • určení rizik
 • zajištění architektonické studie

Projekt

 • tvorba dokumentace ke stavebnímu povolení
 • vyřízení povolení správních úřadů
 • tvorba harmonogramu stavby

Výběrová řízení

 • příprava dokumentace do výběrového řízení
 • vytipování vhodných dodavatelů
 • pořádání výběhové řízení
 • vyhodnocení výběhových řízení
 • příprava smluv o dílo

Řízení stavby

 • vedení stavby pořádání kontrolních dní stavby
 • objednávání materiálů
 • dohled na dodržování technologický předpisů
 • dohled na dodržování standardů a norem
 • dohled na dodržování kvality prací
 • dohled na denní zápisy ve stavebním deníku investora
 • dohled na denní zápisy ve stavebních denících dodavatelů
 • dohled na dodržování BOZP a PO
 • dohled na používání oceněného materiálu
 • dohled na provedení kontrol a zkoušek stavebních konstrukcí
 • fotodokumentace z realizace stavby
 • zpráva o stavu stavby ve formátu PDF – 1x týdně
 • kontrola výkazů provedených prací (objem, výměry, jednotkové ceny, použití)
 • posuzování cen víceprací a změn
 • vyhledání a označení případných méněprací
 • dohled na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • součinnost při kolaudaci stavby

NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT

Kontakt