Stavebně technický průzkum

Cena stavebně technického průzkumu se stanoví dle rozsahu a druhu konstrukce, poškození atd. ceny jsou individuální. Stavební práce pro provedení průzkumů jsou oceněny v cenové hladině URS pro příslušný kalendářní rok. Hodinovou sazba za provedení stavebně technických průzkumů je odvozena od doporučených sazeb ČKAIT.

Pasportizace objektů

Provádíme pasportizace objektů, vytyčení nedostatečných částí objektu, poškozených prvků či konstrukcí s navržením dalšího možné postupu.

Monitoring objektů

Monitorujeme praskliny, pohyby objektů včetně měření a vyhodnocení v čase.

Činnosti prováděné při STP

Činnosti prováděné při stavebně technickém průzkumu jsou rozsáhlé dle potřeb konkrétní budovy a projektu:

  • Geologický průzkum formou kopaných sond, vrtů, průzkum podlaží laboratorně
  • Průzkum pevnosti konstrukcí jako je zdivo, betonové konstrukce základů, stropů, zdiva apod. K průzkumu se používají standardní metody například formou Schmidtova kladívka, Kučerova vrtačka, stěry, jádrové vrty, laboratorní zkoušky materiálů (pevnost, složení), karbonatace atd.
  • Zkoušky a průzkum ocelových výztuží betonových konstrukcí jako je typ a průměr výztuže, krytí výztuže, poškození výztuže atd.
  • Průzkum a návrh opatření proti vlhkosti (sanace konstrukcí) – formou odběrů vzorků pro laboratorní průzkum v kombinaci s provedením například sond atd.
  • Průzkum a určení skladeb jednotlivých konstrukcí jako jsou stěny, střechy, podlahy, fasády apod. Průzkum provádíme jak provedením sond mechanicky, tak neinvazivně rentgenem či kamerou. Tímto průzkume zjistíme materiálové a řemeslné řešení skrytých konstrukcí.
  • Mykologické průzkumy se týkají dřevěných konstrukcí a prvků staveb od krovu přes dveře, okna až po podlahy a stropy. Průzkum je důležitý k určení poškození daného prvku a navržení opatření od vyztužení či zesílení poškozené části až případně po její výměnu. Průzkum se provádí místním šetřením a v laboratořích.
  • Návrh opatření statikem po určení typu poškození nosných konstrukcí objektu
  • Dále provádíme průzkum stavebně historický, radonový, průzkum komínových těles, zajistíme akustické měření atd.

NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT

Kontakt