Konzultace a poradenství

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti stavebního práva a ekonomie. Naše služby jsou určeny jak pro stavebníky, tak pro investory a samozřejmě i pro dodavatele stavebních prací a služeb tak i pro dodavatele a výrobce stavebního materiálu.

Nabízíme konzultace při sestavování smluv, zastupujeme klienty před správními úřady při vyřizování návrhů a žádostí například ve stavebním či územním řízení. Poskytujeme konzultace a zastoupení při reklamacích, řešení sporů a soudních řízeních.

Konzultace a poradenství v oblasti smluvních vztahů

 • smlouvy o dílo
 • nájemní smlouvy
 • rámcové smlouvy o dílo
 • objednávky

Konzultace a poradenství v oblasti ekonomie

 • fakturace
 • hlídání čerpání rozpočtu stavby
 • čerpání úvěrů a hypoték

Zastoupení před správními úřady

 • stavební povolení a ohlášení stavby
 • územní řízení
 • předčasné užívání stavby
 • kolaudační řízení a kolaudační souhlas
 • TSK, SSÚ, Městské úřady
 • finanční úřady

Spory a krizové řízení stavby

 • zastoupení při reklamacích
 • zastoupení při řešení sporů
 • řízení stavby, vedení jednání a kontrolních dní stavby v režimu sporu smluvních stran
 • zastoupení v soudních řízeních

NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT

Kontakt