Rozpočtování staveb

Pro koho jsou naše stavební rozpočty vhodné:

Architekti

Projektanti

Soukromí investoři

Zahraniční investoři

Stavebníci

Stavební společnosti

Žadatelé o úvěr a další bankovní produkty

Přidružená stavební výroba

Obsah stavebního rozpočtu

Co náš stavební rozpočet obsahuje?

 • Krycí list rozpočtu.
 • Rozpočtové náklady.
 • Rekapitulace stavebních dílů.
 • Vedlejší rozpočtové náklady.
 • Položkový rozpočet obsahující název a číslo dílu, kód položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství položky, cenu za měrnou jednotku položky a cenu celkem položky.
 • Položkový rozpočet lze doplnit o hmotnost měrné jednotky, celkovou hmotnost položky, hmotnost demontáží a bourání a celkovou hmotnost demontáží a bourání.
 • Využíváme stavební software KROS, který je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky

Co potřebujeme k vypracování stavebního rozpočtu?

 • Ideálně projektovou dokumentaci.
 • Zaměření objektu s požadavky investora/stavebníka.
 • Výkaz výměr s požadavky.
 • Slepý rozpočet.
 • Konkurenční rozpočet.
Vypracování stavebního rozpočtu

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat

Kontakt